Beräkningsmedicin

Beräkningsmedicin

Vår enhet är en bas för interdiciplinär (teori, experiment, beräkning) forskning där vi utvecklar, validerar och tillämpar kvantitativa tillvägagångssätt på grundläggande problem i levande system för att kunna ta upptäckter till klinik.

Mer utförlig information finns (på engelska) på vår egna hemsida.

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Jesper Tegnér

E-mail

jesper.tegner@ki.se

Jobbtitel

Professor

Hus

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Bioinformatics, Computer simulations, Genomics, Immunology

Sjukdomar

Cancer, Multipel Skleros

Etiketter/Kompetenser

Aging, Gene expression