Klinisk immunologi och allergi

Klinisk immunologi och allergi

Få medicinska uppfinningar har påverkat och räddat så många liv som vacciner mot infektionssjukdomar. De utmaningar vi står inför i dag med att utveckla effektiva vaccin mot flera av världens mest allvarliga infektionssjukdomar (HIV-1/AIDS, malaria, tuberkulos, ebola) samt terapeutiska vacciner mot cancer och allergi kräver en mycket ingående förståelse om de mekanismer som styr vaccinsvar. Vår forskning fokuserar på frågor kring hur vaccinantigen, adjuvans och virala vaccinvektorer aktiverar det snabba ospecifika immunförsvaret som i sin tur styr det specifika vaccinförsvaret (T cells och B cellsvaret). En central del i vår forskning berör de dendritiska cellernas roll i att stimulera vaccinsvar. Med en bättre förståelse om hur immunsystemet reagerar på administrering av ett vaccin får vi bättre förutsättningar för att kunna välja ut vaccinkomponenter som har förmågan att stimulera ett bra skydd, användas vid lägre doser eller med färre immuniseringar samt utgöra mindre risker för att orsaka biverkningar.

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Karin Loré

E-mail

karin.lore@ki.se

Jobbtitel

Professor

Hus

L2:04

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Genomics, Immunology, Infection and inflammation, Microbiology

Sjukdomar

Infektioner, Influensa, Respiratory Syncytial Virus

Etiketter/Kompetenser

Animal models, Antibodies, Cell culture, Clinical trials, Flow cytometry, Image analysis, Immunohistochemistry, Innate immunity, Translational, Vaccines, Virology/virus