Navigation Menu

Alkohol- och drogberoendeforskning

Alkohol- och drogberoendeforskning

Centrala nervsystemet (CNS) är synnerligen komplext med nätverk av neuroner som kommunicerar med kemiska signaler. Med variationer i signalstyrka blir nätverket dynamiskt och plastiskt, vilket gör det möjligt för oss att reagera och adaptera till förändringar i omgivningen.

Beroendeframkallande substanser som alkohol, nikotin (tobak), olika läkemedel t.ex. morfin eller narkotika som amfetamin, kokain och heroin åstadkommer förändringar i individuella celler och nätverket som förlorar sin dynamik. Den beroende individen utvecklar ett sug (”craving”) och återfall är vanligt trots motivation, viljeansträngningar och terapi. Orsaker till beroende är ofullständigt kända. Vi arbetar med förändringar i ett naturligt signalsystem med endofiner som hos människa är relevanta inte bara för opiat- (inklusive heroin-)missbruk utan också för alkoholism. (En antagonist till opiatreceptorer, naltrexon, ReVia® har klinisk användning som återfallsprofylax). Missbruk och beroende har en klar genetisk komponent (sannolikt viktigaste riskfaktorn) och vi försöker identifiera genetiska riskfaktorer och biomarkörer för att kunna ge bästa möjliga behandling till den enskilda patienten. En teknik vi utvecklat möjliggör analys av genetiska skillnader i opiatsystemen på molekylär nivå. Denna teknologi, delvis utvecklad i laboratoriet, analyserar hur den individuella nervcellen omprogrammeras av beroendet och vi arbetar vidare med metodutveckling.

Vi förfogar över en stor databas med prover från alkoholister, inklusive syskon som båda är drabbade.

Vår teknikutveckling har också tillämpningar för studium av neurodegeneration, sjukdomar som Alzheimer och Parkinson, vilka drabbar enskilda neuroner.

 

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Lars Terenius

E-mail

lars.terenius@ki.se

Jobbtitel

Senior Professor

Hus

L5:02

Gruppchef

Vladana Vukojevic

E-mail

vladana.vukojevic@ki.se

Jobbtitel

Associate Professor

Hus

L8:01