Translationell Psykiatri

Translationell Psykiatri

Vi utför forskning inom en mängd olika områden, såsom, kronisk njursjukdom, aptitkontroll och ätstörningar samt olika psykiatriska sjukdomar som depression, bipolär sjukdom och schizofreni.

Vårt syfte är att identifiera genetiska faktorer som predisponerar för utveckling av neuropsykiatriska och metabola sjukdomar. De sjukdomar vi studerar är depression, anorexi, schizofreni, malnutrition vid njursjukdom, fetma, Parkinson's sjukdom och förstorad hjärna. Vi utför både genetiska associationsstudier, där vi använder pyrosequencing plattformen för genotypning, såväl som funktionella studier, med tekniker såsom in situ hybridisering, immunohistokemi, expression arrays och magnetresonanstomografi. Vi är involverade i metodutveckling inom SNP-typning och expressionsanalys.

GruppChefPortlet

Gruppchef

Martin Schalling

E-mail

martin.schalling@ki.se

Jobbtitel

Professor

Hus

L8:00

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Neuropsychiatric diseases