Myosit

Myosit

Den kroniska myositen  kan indelas i flera olika diagnoser: polymyosit, dermatomyosit inklusionskroppsmyosit, immunorsakad myopati samt antisyntetassyndrom. Sjukdomen är ovanlig och antalet nyinsjukande per år är omkring 11 fall per 1 miljon invånare och år. I Sverige finns cirka 1400 personer med myosit.

Sjukdomen kan förekomma enskilt, men även tillsammans med andra reumatiska sjukdomar. Myosit kan utvecklas akut, eller långsamt och leder oftast till muskelsvaghet. Muskler som oftast är påverkade är i lår, skuldror och nacke. Svagheten yttrar sig ofta i oförmåga att till exempel stiga upp från sittande, klättra uppför en stege, kamma sig, och klä på sig för att nämna någr exempel. I mer allvarliga former kan svårigheter att svälja förekomma. Det är inte bara musklerna som blir inflammerade och påverkade vid myosit, i  många fall ses påverkan på andra organ i form av hudutslag, ledsvullnader, inflammation i lungorna med andfåddhet och hosta och i sällsynta fall även hjärtpåverkan. En allmän trötthet är vanligt. Vad som orsakar myosit är i dagsläget okänt men mycket talar för att immunsystemet är överaktiverat och att sjukdomen orskas av en kombination av miljöfaktorer såsom rökning och vissa arvsanslag.

Behandlingen består av kortison i höga doser i kombination med ett immunhämmande läkemedel och fysisk träning. Med denna behandling förbättras patienterna ofta;  muskelstyrka, hudutslag och lungorna  blir bättre, men många patienter återfår inte sin fulla muskelfunktion. Biverkningar av behandlingen är vanliga såsom benskörhet, högt blodtryck, diabetes och hjärtkärlsjukdom och behovet av nya behandlingar är därför stort. Vår forskningsgrupp var den första i världen som samtidigt kunde påvisa positiv effekt av träning på muskelstyrka och på molekylärt gynnsamma förändringar i muskelvävnaden. Dessa fynd har nu lett till en ändrad internationell förståelse av behandlingen av myosit från att inte ha rekommenderat träning till att nu rekommendera träning under ledning av sjukgymnast som en del i behandlingen redan från första början.