Neuro-immunreglering

Neuro-immunreglering

Vagusnerven är kroppens längsta nerv. Den utgår från hjärnan och består av cirka 80.000 nervtrådar som styr impulser till och från bland annat mag-tarmkanalen, hjärtat, lungorna och mjälten.

Det har visat sig att immunförsvaret kan lugnas genom att vagusnerven stimuleras med elektriska impulser. Det innebär att inflammation kan dämpas genom stimulering av nerven, och detta kallas därför den antiinflammatoriska reflexen.

Patienter med ledgångsreumatism har med framgång behandlats genom stimulering av vagusnerven. Behandlingsmetoden är ung, och det finns stora förhoppningar om att i framtiden kunna behandla olika inflammatoriska sjukdomar.

 

Källa: www.reumatikerforbundet.org

 

Grupper vid CMM som arbetar med nervo-immun reglering: