Neurologi

Neurologi

Neurologi handlar om sjukdomar som påverkar nervsystemet. Nervsystemet utgörs av det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) och av det perifera nervsystemet (nervtrådarna ute i kroppen). Det är nervsystemet som skickar och tar emot information från olika delar av kroppen, och när informationsflödet brister påverkas våra kroppars funktion.

Det finns många olika neurologiska sjukdomar i och med att vi har nerver i hela kroppen. Dessa kan ha olika allvarlighetsgrad - allt från migrän till Parkinsons sjukdom och ALS ryms inom begreppet.

 

Källa: www.nerver.se

 

Grupper vid CMM som arbetar med neurologi: