Neuropsykiatri

Neuropsykiatri

Inom neuropsykiatri studerar man olika diagnoser som ofta kallas neuropsykiatriska tillstånd. Dessa medför inte nödvändigtvis ett sådant lidande att de kan benämnas som störningar eller sjukdomar. Personer som har en neuropsykiatrisk diagnos kan ha ett sätt att agera på som gör att omgivningen reagerar, och detta kan i sig leda till utanförskap och isolering. Att uppleva att man inte är som alla andra kan leda till nedsatt självkänsla. Dessa personer är ofta extra sårbara, och den stress de kan uppleva leder ibland till att de utvecklar symtom som koncenstrationssvårigheter, ångest och nedstämdhet.

De vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna är ADHD, Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom.

 

Källa: www.psykologiguiden.se

 

Grupper vid CMM som arbetar med neuropsykiatriska tillstånd: