Nyheter kärlkirurgi

Nyheter kärlkirurgi

Donation till projektet "Förebygga Stroke"

I maj 2017 donerade en grupp av forskningsintresserade näringsidkare, Jonas och Robert af Jochnick samt Tedde Jeansson, totalt 6 MKr under två år till KI och Ulf Hedin, MMK för forskningsprojektet "Förebygga Stroke" som är inriktat på utveckling av läkemedel och diagnostik för instabil åderförkalkning i halspulsådern

Disputation: Helen Sinabulya

Diagnosis, treatment and evaluation of chronic venous disease

2017-06-16 kl 09:00, Rehabsalen S2:01 Norrbacka

Halvtidskontroll Sayid Zommorodi

Titel: Abdominal Aortic Aneurysm - uncharted aspects of rupture

2017-05-02 kl 14:00 CMM Lecture Hall L8:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Halvtidskontroll Samuel Röhl

Titel: Vascular Remodeling - from experimental research to clinical studies

2017-03-29 kl.14:00 CMM, L8:03

Forskningsanslag SLL - Hälsa, Medicin och Teknik

Ulf Hedin har tillsammans med professor Christian Gasser vid KTH erhållit 1 600 000 SEK under perioden 2017-2018 för forskningsprojektet "Personalized Vascular Decisions by image-based biomechanics solutions".

Ny Postdoc

Malin Stenman

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: malin.stenman@ki.se

 

CSTP-anslag

Antti Siika har erhållit Clinical Scientist Training Programme (CSTP) från KI.

Jesper Swedenborg in Memoriam

Professor Jesper Swedenborg, tidigare ledare för kärlkirurgi vid Karolinska, avled den 2 december 2016 i en ålder av 76 år. Minnesord över Jesper Swedenborg

CMM researchers receive EU funding

For the first time at KI, Ulf Hedin and Magnus Bäck have together with Johan Frostegård and Peter Stenvinkel and research groups at University of Maastricht, the Netherlands, and Aachen University, Germany received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme for Early Stage Researcher (ESR) training within the Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (ITN). The consortium INTRICARE (International Network for Training on Risks of vascular intimal Calcification And roads to Regression of cardiovascular diseasE’) will train a new generation of scientist that will be excellently skilled to expedite our understanding of vulnerable plaque formation, with a particular focus on micro calcification, and to develop innovative solutions for the early prevention, diagnosis, and treatment of atherosclerosis. The duration of the program is 48 months, consisting of 15 ESR projects intended as collaborative PhD projects within the consortium and aimed at double PhD degrees for the candidates. The INTRICARE programme will start as from March 1, 2017 and PhD positions/ESR projects will open for applications in January 2017. 

For more information about INTRICARE and the Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITNs), please see: http://ec.europa.eu/mariecurieactions and www.intricare.eu.

Forskningsanslag

Ljubica Perisic Matic har fått 924 000 kr från Hjärt- Lungfonden för forskningsprojektet "Clinical and experimental studies in search for markers of atherosclerosis: Mechanisms of plaque rupture governed by smooth muscle cells".

Ulf Hedin har fått KID; KI finansierad forskningstjänst 1 400 000 kr för projektet "The role of proprotein convertases in control of smooth muscle cell function and vascular disease".

Ulf Hedin har tillsammans med professor Christian Gasser vid KTH fått 1 600 000 SEK från SLL, forskningsprojekt "Personalized Vascular Decisions by image-based biomechanics solutions".

Rebecka Hultgren har fått forskningsmedel från Hjärt- Lungfonden; 1 260 000 kr (forskarmånader) för forskningsprojektet “Aneurysm disease in women and men - development, growth and risk of rupture” samt 600 000 kr för forskningsprojektet “Aneurysm disease in women and men - development, growth and risk of rupture”.

Halvtidskontroll Moritz Lindquist Liljeqvist

2016-11-30 kl 10:15 CMM Lecture Hall L8:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Titel: Predicting and preventing abdominal aortic aneurysm growth and rupture - a translational approach

Forskningsanslag

Ulf Hedin har fått 250.000 kr från Mats Klebergs stiftelse för forskningsprojektet "Biomarkörer och mekanismer för instabil åderförkalkning".

Halvtidskontroll Olga Nilsson

Titel: Strukturerad utbildningsintervention för patienter med bukaortaaneurysm
Fredagen den 9 September kl. 13:00, konferensrummet Kärlkirurgiska kliniken A2:01, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Forskningsanslag

Linnéa Eriksson har fått 360.000 kr (forskarmånader) från Hjärt-Lungfonden under perioden 2016-2017 för forskningsprojektet "Improvement of vessel wall healing by glucagonlike peptide-1 after arterial injury and vein grafting in diabetes”.

Ljubica Matic har fått 70.000 kr från Tore Nilsons Stiftelse och 50.000 kr från Stiftelsen Lars Hiertas Minne för forskningsprojektet "Biomarkers after atherosclerotic plaque instability and stroke; Clinic and experimental studies”.

Silvia Aldi har fått 200.000 kr från Åke Wibergs Stiftelse för forskningsprojektet "Study of new markers in human carotid Plaque” och 20.000 kr från Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne för forskningsprojektet "Novel molecular mechanisms of atherosclerotic plaque instability and vessel wall healing".

Ulf Hedin har fått 150.000 kr från Diabetesfonden för forskningsprojektet “Diabetic vein graft disease”.

Ny docent i Kärlkirurgi 2015

David Lindström

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: David.Lindstrom@ki.se

 

Ny doktorand i oktober 2015

Urszula Rykaczewska

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: urszula.rykaczewska@ki.se

 

Forskningsanslag från SLL - Hälsa, Medicin och Teknik projektmedel 2016

Ulf Hedin har fått fortsatt stöd på 600 000 kr från SLL för projektet "Personalized Vascular Decisions by image-based biomechanics solutions".  Anslaget kommer att delas med vår samarbetspartner på KTH,  Professor Christian Gasser.

Anton Razuvaev har fått 90.000 kr från Geriatric Diseases at Karolinska Institutet för forskningsprojektet "Diabetic vein graft disease".

Högre kliniska forskare 2016

Joy Roy har fått SLL:s anslag Högre kliniska forskare 2016 om 800 000 SEK för forskningsprojektet "Bukaortaaneurysm: Nya mekanismer och prediktion av tillväxt och ruptur".

Forskningsanslag från Mats Klebergs Stiftelse

Ulf Hedin har fått 500 000 kr från Mats Klebergs Stiftelse för forskning om biomarkörer för instabil åderförkalkning i halspulsådern.

Gåva till forskningen

Tore Erkén har överlämnat en gåva till kärlkirurgens forskning på 500 000 SEK att användas inom projektet ”Biomarkörer för stabil åderförkalkning”.

Ny postdoc

Hedvig Löfdahl

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Hedvig.Lofdahl@ki.se

 

Silvia Aldi har fått en tjänst som forskarassistent från och med den 1 mars 2015

Silvia Aldi

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: silvia.aldi@ki.se

 

Forskningsanslag

Carl-Magnus Wahlgren har fått 234.000 kr från Carnegiestiftelsen

Anton Razuvaev har fått 45.000 kr från Geriatric Diseases at Karolinska Institutet för forskningsprojektet "Diabetic vein graft disease"

Ljubica Matic har fått 45.000 kr för forskningsprojektet "Novel molecular mechanisms of atherosclerotic plaque instability and vessel wall healing"

Silvia Aldi har fått 45.000 kr för forskningsprojektet "Melanoregulin is a new player in human atherosclerotic plaque"

Ny doktorand

Sayid Zommorodi

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: sayid.zommorodi@ki.se

 

Nya medlemmar i gruppen

Vi välkomnar Louis Riddez, Martin Sundelöf och Evelyne Zibung Hofmann från traumakirurgi till vår grupp.

Dokumentärserie om barnhjärtcentrum

SVT visar under våren 2015 en dokumentärserie i 6 delar om barnhjärtcentrum i Lund. En av kirurgerna som medverkar i dokumentären "Rakt in i hjärtat" är Kiet Tran.

Kiet Tran

Telefon: 87798
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Kiet.Tran@ki.se

 

KID-medel hösten 2014

Ulf Hedin har beviljats KID-medel från Karolinska Institutet för delfinansiering av ny doktorand. Titel: "Identification and characterization of novel vascular smooth muscle cell markers-in biology and disease".

Ny doktorand i december 2014

Moritz Lindquist Liljeqvist

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: moritz.lindquist.liljeqvist@ki.se

 

Forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden

Joy Roy har fått forskarmånader från Hjärt-Lungfonden om 1.200.000 kr under perioden 2015-2016 för projektet: Abdominal Aortic Aneurysm Growth and Rupture: Novel Mechanisms and Patient-Specific Rupture Risk Prediction.

Joy Roy

Telefon: 851779355
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Joy.Roy@ki.se

 

Forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden

Rebecka Hultgren har fått forskarmånader från Hjärt-Lungfonden om 1.200.000 kr under perioden 2015-2016 för projektet: Aneurysm disease in women and men - development, growth and risk of rupture.

Rebecka Hultgren

Telefon: 08-517 765 96
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Rebecka.Hultgren@ki.se

 

CSTP-medel

Moritz Lindquist Liljeqvist har erhållit Clinical Scientist Training Programme (CSTP) från KI.

Moritz Lindquist Liljeqvist

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: moritz.lindquist.liljeqvist@ki.se

 

Ny doktorand i november 2014

Samuel Röhl

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: samuel.rohl@ki.se

 

Forskningsanslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet stöder projektet "Karotisstenos och stroke: Från Människa till Molekyl- en systembiologisk strategi för att identifiera biomarkörer och molekylära processer i instabil åderförkalkning" med 2.100.000 kr under perioden 2015-2017.

Forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden

Ulf Hedin har beviljats 1.800.00 kr från Hjärt-Lungfonden under perioden 2015-2017 för projektet "Karotisstenos och stroke - från molekyl till människa".

ALF projektmedel

Ulf Hedin har beviljats 1.700.000 kr i ALF projektmedel under perioden 2015-2017 för projektet "Åderförkalkning, karotisstenos och stroke - från molekyl till människa". 

Forskningsanslag från KTH/SLL - Hälsa, Medicin och Teknik projektmedel 2015

Ulf Hedin får 750.000 kr från KTH/SLL för projektet "Personalized Vascular Decisions by image-based biomechanics solutions". Anslaget kommer att delas med vår samarbetspartner på KTH,  Professor Christian Gasser.

Forskningsprojektet syftar till att använda moderna bildbehandlingsprogram i kombination med patientdata, avancerade molekylärbiologiska metoder för att identifiera de patienter som är i stor risk för att drabbas av stroke och aortabristning. Dessutom kan man undvika onödiga operationer och på så sätt förbättra livskvaliteten för våra patienter. 

Ny postdoc i augusti 2014

 

Nya doktorander i augusti 2014

Robert Saxelin

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: robert.saxelin@ki.se

 

Sari Hammo

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: sari.hammo@ki.se

 

Forskningsanslag från Mats Klebergs Stiftelse och Signe och Olof Wallenius Stiftelse

Ulf Hedin har erhållit 1 MKr från Mats Klebergs Stiftelse och 50 000 Kr från Signe och Olof Wallenius Stiftelse för forskning om biomarkörer för instabil åderförkalkning i halspulsådern.

CSTP

Samuel Röhl har erhållit Clinical Scientist Training Programme (CSTP) från KI.

Samuel Röhl

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: samuel.rohl@ki.se

 

SSMF stipendium

Perisic Ljubica har fått SSMF, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings postdoktorala stipendium för "Discovery and characterization of biomarkers for unstable atherosclerosis".