MikroRNA och sårläkning

MikroRNA och sårläkning

Både kroniska svårläkta sår och psoriasis är utbredda sjukdomar som medför stegrande hälso- och ekonomiska bördor över hela världen i brist på effektiv behandling. Undersökning av rollen av regulatoriska RNA, till exempel mikroRNA och långa icke-kodande RNA, utgör ett växande koncept och ett lovande område för farmaceutiskt ingrepp. Målet för vårt laboratorium är att fastställa hur regulatoriska RNA påverkar huden vid sårläkning och vid psoriasis. Dessutom strävar vi efter att tillämpa grundläggande vetenskapliga fynd som terapeutiska ingrepp för patienter.

www.xulandenlab.com

 

 

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Ning Xu Landén

E-mail

ning.xu@ki.se

Jobbtitel

Associate professor

Hus

L8:02

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Dermatology