Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom som oftast drabbar personer över 55 år. Sjukdomen karaktäriseras av symtom som skakningar i kroppen, stelhet och långsamma rörelser, vilket orsakas av en minskning av dopamin i hjärnan. Dopamin är en signalsubstans som används av hjärnan för att skicka signaler mellan hjärnceller, och när dopaminet minskar får hjärnan svårare att kontrollera nervsignalerna som styr kroppens rörelser.

Sjukdomen är progressiv, vilket innebär att den förvärras med tiden. Män drabbas oftare än kvinnor av sjukdomen.

 

Källa: www.1177.se

 

Grupper vid CMM som arbetar med Parkinsons sjukdom: