Eikosanoider och proteomik vid reumatiska sjukdomar

Eikosanoider och proteomik vid reumatiska sjukdomar

Ledgångsreumatism och reumatisk muskelinflammation tillhör gruppen autoimmuna sjukdomar. Dessa karakteriseras av förekomst av autoantikroppar. Vi vet idag mycket lite om varför dessa autoantikroppar uppstår och vilka strukturer i leder och muskler de känner igen. Ett av våra mål är att identifiera dessa strukturer som oftast är förändrade äggviteämnen och som kan leda till aktivering av immunförsvaret. Vi vill även identifiera nya biomarkörer för diagnos och behandling. Förändringar i äggviteämnen och karakterisering av biomarkörer studeras med hjälp av proteomik och metabolomik. Vad gäller behandling utvecklar vi nya anti-inflammatoriska läkemedel som vi tror kan hjälpa patienter i tidig fas av sjukdom utan allvarliga biverkningar från mag- och tarmkanalen eller hjärt- och kärlsystemet. Dessa substanser hämmar det enzym som bildar prostaglandin E2 och blir mer specifika än befintliga så kallade NSAID läkemedel (till exempel Aspirin eller Voltaren). Vår förhoppning är att dessa nya substanser ska ge god antiinflammatorisk effekt utan de biverkningar som NSAID ger upphov till.

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Per-Johan Jakobsson

E-mail

per-johan.jakobsson@ki.se

Jobbtitel

Professor

Hus

L8:02

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Infection and inflammation, Metabolomics

Sjukdomar

Myosit, Reumatiska sjukdomar, Ledgångsreumatism

Etiketter/Kompetenser

Antibodies, Apoptosis, B-cells, Biochemistry, Biomarkers, Cell culture, Drug development, Live cell imaging, Mass spectometry, Omics, Peptides, Protein expression, Proteins, Proteomics, T-cells, Tumor