Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Gruppen är den huvudsakliga forskargruppen vid Kärlkirurgiska kliniken och tillhör Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet. Den omfattar flera subgrupper med specifika forskningsprojekt, biomedicinska analytiker och koordinator, post-docs och forskarstuderande. Samarbeten är etablerade med samtliga kardiovaskulära forskargrupper vid CMM, kliniskt fysiologi, kardiologi, neurologi, nukleärmedicin, klinisk kemi, och klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset samt CMB, MBB och SciLifeLab vid KI och forskare vid KTH och Uppsala.