Återvinning och laboratorieavfall

Återvinning och laboratorieavfall

All verksamhet som bedrivs på Karolinska Universitetssjukhusets område ska följa sjukhusets regelverk gällande avfallshantering. Här finner du nödvändiga instruktioner för att hantera ditt avfall korrekt. 

 

Hantering av kemiskt avfall (Karolinska Universitetssjukhuset)

Sending hazardous waste (Karolinska Universitetssjukhuset)

Kit för sanering av kemiskt spill (Karolinska Institutet)

Laboratorieavfall

Biologiskt avfall

Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall

Kemiskt avfall

Stickande/skärande/smittförande avfall

Smittförande avfall

Förorenade förpackningar

Farligt avfall

Batterier

Elektronik

Kylar och frysar

Ljuskällor

Lysrör

Återvinning

Brännbart

Glas, färgat

Glas, ofärgat

Labglas och porslin

Matavfall

Metall

Papper

Plast

Sekrestessavfall

Tonerkasetter

Wellpapp