Rheumatiska sjukdomar

Rheumatiska sjukdomar

Det finns många olika reumatiska sjukdomar. Gemensamt för dem är att de orsakar stela och värkande leder. De flesta reumatiska sjukdomarna är inflammatoriska, vilket innebär att det är en inflammation i kroppen som driver sjukdomen. Många reumatiska sjukdomar är autoimmuna, kroppen attackerar sig själv.

RA, eller ledgångsreumatism, är en inflammatorisk sjukdom som leder till stela, svullna och ömmande leder. Det börjar ofta i små leder i händer och fötter. Sjukdomen kan även leda till inflammation i andra organ i kroppen.

Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom. De endokrina körtlarna, som tår- och salivkörtlar, kan brytas ner, vilket leder till torrhet. Andra organ som njurar, nervsystem och lungor, kan också angripas.

SLE är en autoimmun sjukdom som främst drabbar kvinnor. Symtomen varierar beroende på vilket organ som angrips, men vanligt är ledont, hårförlust, sår på slemhinnor, kliande blåsor på huden (orsakat av UV-strålning från solen), hjärtklappning och orkeslöshet, smärta vid djupa andetag.

Myosit är en inflammatorisk reumatisk muskelsjukdom, som leder till muskelsvaghet i armar och ben. Lungor och leder kan också påverkas. Det finns olika former av myosit: polymyosit (inflammation i flera muskler), dermatomyosit (polymyosit med samtidiga hudsymtom) och inklusionskroppsmyosit (leder ofta till förtvining av viljemässigt styrd muskulatur).

 

Källa: www.reumatiskasjukdomar.se, www.reumatikerforbundet.org

 

Grupper vid CMM som arbetar med reumatiska sjukdomar: