Tillämpad immunologi och immunoterapi

Tillämpad immunologi och immunoterapi

Vi strävar efter att tillämpa nya behandlingsmetoder som kommer från experimentella studier till människans kliniska miljö.

Vår forskning

Gruppen för immunoterapi ägnar sig åt undersökning av patogener av autoimmuna sjukdomar, inklusive multipel skleros (MS), typ I diabetes (T1DM) och reumatoid artrit (RA), och att utveckla nya terapier för dessa sjukdomar. Dessa representerar några av de vanligaste sjukdomarna i västvärlden och utgör en enorm börda för hälsobudgetar världen över.

De terapier som för närvarande används har bara en liten fördel för de flesta patienter och behovet av nya terapeutiska ingrepp är därför av största vikt. Genom studier av experimentella sjukdomar strävar vi efter att tillämpa denna kunskap till den kliniska situationen.

Vi genomför ett starkt sammanlänkat forskningsprogram som syftar till att tillämpa kunskap från projekt inom grundforskning i en klinisk miljö. Dessa mål kan sammanfattas som:

  • Karakterisering av de immuna mekanismer som ligger bakom autoimmuna sjukdomar
  • Definiera de biokemiska och immunologiska grunderna för autoantigenicity av självproteiner
  • Utveckling av nya terapier för behandling av autoimmuna sjukdomar

 

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

Robert Harris - Fighting Brain Tumors

Robert Harris - Fighting Brain Tumors

GruppChefPortlet

Gruppchef

Robert Harris

E-mail

robert.harris@ki.se

Jobbtitel

Professor

Hus

L8:04

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Immunology, Immunotherapy, Inflammation

Sjukdomar

Alzheimers sjukdom, Multipel Skleros

Etiketter/Kompetenser

Animal models, Image analysis