Systemmetabolism

Systemmetabolism

Vår forskningsgrupp studerar ämnesomsättning (metabolism) på cellnivå med hjälp av moderna mätmetoder och beräkningtekniker, särskilt inom cancer där förändringar i cellernas ämnesomsättning är vanligt. Ett viktigt mål med forskningen är att identifiera de enzym som bidrar till att cancerceller växer och delar på sig, då dessa kan utgöra ”måltavlor” för nya cancerläkemedel. Vi arbetar också med utveckling av bättre mätmetoder, vilket är till nytta för andra forskare som studerar ämnesomsättning och metabola sjukdomar.

Länk till vår hemsida.

 

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Roland Nilsson

E-mail

roland.nilsson@ki.se

Jobbtitel

Assistant professor

Hus

L5:02

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Bioinformatics, Endocrinology and metabolism, Haematology, Metabolomics

Sjukdomar

Cancer

Etiketter/Kompetenser

Biochemistry, Metabolism