Vetenskapligt råd (SAB)

Vetenskapligt råd (SAB)

 

Professorer i vetenskapliga rådet från vänster: John I. Nurnberger Jr, David Hume, Sir Ravinder Maini, Erling Falk.

I maj 2014 utvärderades CMMs verksamhet av, inom våra forskningsfält, välrenommerade forskare. Utifrån rapporter sammanställda av CMMs organisation och samtliga forskningsgrupper kommer SAB (Scientific Advisory Board) att ge råd och rekommendationer hur verksamheten kan förbättras ytterligare.

SAB 2014 bestod av:
Sir Ravinder Maini, professor, The Kennedy Institute of Rheumatology
David Hume, professor, Roslin Institute, University of Edinburgh
John I. Nurnberger Jr, Professor, Institute of Psychiatric Research, Indiana University, Indianapolis, USA
Erling Falk, Professor, The Department of Cardiological Medicine, Aarhus University, Denmark

SAB  2008  bestod av:
Ravinder Maini, The Kennedy Institute of Rheumatology
Jan L. Breslow, Rockefeller University
Linda Buck, Fred Hutchinson Cancer Research Center
David Hume, professor, Roslin Institute, University of Edinburgh