Utvalda projekt

Utvalda projekt

Basal epidemiologi

Insidens och prevalens av MS i Sverige, geografisk distribution och förändring över tid i insidens och prevalens av MS. 

Behandlingsstudie (farmakoepidemiologi) 

Mönster av behandlingsinsättning, byte av behandling, ökning och utsättning av behandling, olika typer av behandling, biverkningar och behandlingseffekt. 

Hälsoekonomi och samhällskonsekvenser av MS

Kostnader kring MS, sjukfrånvaro, förtidspensionering, inkomst

Klinisk utveckling av MS 

Progression av handikapp i olika typer av MS, undersökning av orsak och utveckling av MS hos barn, faktorer som påverkar sjukdomens framåtskridande