Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen ansvarar för CMM:s övergripande forskningsverksamheter och ser till att dessa görs på ett framgångsrikt sätt. Gruppen verkar som ett stödorgan till föreståndaren som fattar de formella besluten.
Ledningsgruppen säkerställer en fortlöpande diskussion mellan organisationen, ledningen och styrelsen. Alla på CMM skall känna att de har möjlighet att bidra till diskussioner avseende policy, rekrytering och forskningsfokus i en process som på samma gång är hierarkisk och underifrån. Frågor av betydelse diskuteras vid regelbundna möten (en gång per månad) och ledningsgruppen ger rekommendationer till föreståndaren är det gäller åtgärder. Ledningsgruppen ansvarar för att fattade beslut genomförs.

Stora frågor, t.ex. frågor som rör organisationsstrukturen, jämte grunddata presenteras för CMM:s styrelse för beslut, men ledningsgruppen ansvarar för att fattade beslut genomförs.


Ledningsgruppens ansvarsområden:

  • Organisatorisk utveckling
  • Strategier för CMMs vetenskapliga utveckling
  • Rekrytering av forskare och grupper
  • Avslut eller förflyttning av forskargrupper
  • Stöd för forskargrupper
  • Fördelning av utrymmen
  • Gemensamma instrument och core faciliteter


Ledningsgruppen utgörs av

Helena Harris, Professor, Föreståndare

Peder S. Olofsson, Docent, Specialistläkare, Ansvarig utgivare

Maja Jagodic, Docent, Corefaciliteter

Olle Kämpe, Professor, Överläkare, Extern verksamhet

Liv Eidsmo, Docent, Specialistläkare, Klinisk forskning

Fredrik Piehl, Professor, Överläkare, Klinisk forskning

Catharina Lavebratt, Docent