Medicinsk epigenetik

Medicinsk epigenetik

Arvsmassan som är identisk i en människas alla celler, är del av en struktur bestående av DNA och proteiner kallad kromatin. Kromatinet är nödvändigt för att packa arvsmassan i varje liten cellkärna, samt möjliggöra exakt reglering av de genprogram som är olika i alla celltyper genom användade av epigenetiska mekanismer.

Vi studerar integreringen av dessa mekanismer med arvsmassan och miljöexposition för att beskriva bl.a. risker för kroniska autoimmuna inflammatoriska sjukdomar som drabbar 1/3 av vår befolkning, en stor börda för samhälle och individer. Samverkan mellan arvsmassan och dess epigenetiska utseende är sannolikt av avgörande betydelse.

Ledsjukdomen reumatoid artrit (RA), och neurologiska sjukdomen multipel skleros (MS) är kroniska sjukdomar med autoimmunt skapad inflammation.Vår forskning kopplar individuella epigenetiska profiler till genetisk bakgrund, livsstilsfaktorer och sjukdomsrisker. Vi försöker hitta molekylära orsaker till att människor med viss genuppsättning och miljöexposition drabbas av RA eller MS och varför terapisvar skiljer sig mellan individer. För detta använder vi avancerad teknik och bioinformatik med kliniskt patientmaterial.

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Team leader

Tomas Ekström

E-mail

tomas.ekstrom@ki.se

Jobbtitel

Professor

Hus

L8:00

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Bio statistics, Cell, molecular and structural biology, Environmental medicine, Epidemiology, Epigenetics, Genomics, Infection and inflammation, Neuroscience, Toxicology

Etiketter/Kompetenser

Animal models, Cell culture, Cohort study, Epigenetics, Immunohistochemistry, Microscopy, Omics