MS: klinisk och experimentell neuroimmunologi

MS: klinisk och experimentell neuroimmunologi

Vårt forskningsfokus är Multipel skleros (MS), en sjukdom med inflammation i centrala nervsystemet (CNS) som leder till skador på nervfibrernas höljen och på nervfibrer.

Det finns starka argument för att MS uppkommer genom s.k. autoimmunitet. Vidare finns sjukdomsdisponerande gener. De gener som disponerar för sjukdom kan vara viktiga att finna eftersom de kan avslöja centrala sjukdomsmekanismer mot vilka man kan ta fram nya mer precisa behandlingar. Frånsett vissa immunsvarsgener har dock ärftlighetsstudier vid MS inte ännu lyckats finna dessa gener. Detta kan bero på att de är många, att de har har en måttligt riskökande effekt och att de kan vara olika mellan personer.

Vår strategi är att finna sjukdomsreglerande generna genom att använda försöksdjursmodeller, där olika råttstammar bringas att utveckla starkt MS liknande sjukdom. Vi använder korsningar av råttstammar som är känsliga respektive motståndskraftiga mot MS-lik sjukdom. Vi har hitintills identifierat ett 20 tal kromosomområden som påverkar sjukdom. Dessa bearbetas nu för att påvisa de enskilda generna som är ansvariga för effekterna (för närvarande finns det ca 100 gener som är starka kandidater).

Betydelsen av dessa kandidatgener vid MS studeras genom att undersöka arvsanlagen i stora grupper som utgörs av personer med MS sjukdom och friska kontroller. Dessa samlas inom ramen för det kliniska MS teamet, knutet till vår grupp där vi också genomför prövningar på patienter av nya terapiprinciper och bedriver epidemiologisk forskning.

Vårt arbete kan få betydelse på flera sätt:

 • Möjligheten att få fram detaljkunskap om mekanismer för inflammation och skada i CNS som kan ge nya mål för behandling vid MS.
 • Möjligheten att ta fram genetiskt väldefinierade försöksdjurmodeller för MS som är mycket användbara vid prövning av nya behandlingsprinciper.
 • Möjligheten att hitta genetiska markörer som kan avgöra om en viss behandling är effektiv eller inte, s.k. farmakogenetik
 • Möjligheten att hitta möjliga prognostiska markörer som kan vara av stor betydelse för val av rätt behandling vid rätt tidpunkt för personer med MS.
 • Möjligheten att studera potentiala gen-miljö interaktioner i en stor pågående fall-kontroll studie.
 • Vi deltar i IMSGC (the International Multiple Sclerosis Genetics Consortium) samt i en uppföljningsstudie med svenska material inkluderade där man har möjligheten att studera förhållanden mellan genetiska varianter, genuttryck och gen-miljö effekter.

Forskningsprojekt

 • Identifiering av polymorfa gener som reglerar MS och inflammatorisk neurodegeneration efter nervtrauma i rått modeller
 • Djurmodell och människa, är samma gen/signalväg relevanta även i human sjukdom
 • Studera potentiella molekylära interventioner
 • Studera potentiella interaktioner mellan gener och miljö
 • Identifiering av gener som reglerar MS i human material (International Multiple Sclerosis Genetics Consortium, IMSGC). Studera kopplingar mellan genvariant, gen uttryck och effekter av miljö interaktioner

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Tomas Olsson

E-mail

tomas.olsson@ki.se

Jobbtitel

Professor

Hus

L8:04

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Autoimmunity, Biomarkers, Cell, molecular and structural biology, Epidemiology and public health sciences, Neuroscience

Sjukdomar

Multipel Skleros

Etiketter/Kompetenser

Animal models, Autoimmunity, Biomarkers, Central nervous system, Clinical trials, Image analysis, Immunohistochemistry, Microscopy, Neurodegeneration, Neuroinflammation, Neurology, Neurosignalling, Oxidative stress, Peptides, Physical activity, Pregnancy, Protein expression, Sequencing, T-cells, Translational, Virology/virus