Kärlkirurgi

Kärlkirurgi

Kärlsjukdom är den viktigaste orsaken till död och invaliditet i västvärlden. Framtida utveckling av effektiva preventive läkemedel förutsätter detaljerad förståelse för vitala cellulära och molekylära processer i kärlväggen, både i sjukdomsutveckling och i samband med kirurgisk intervention. Vår grupp har byggt en forskninsgplattform som inbegriper en tät samverkan mellan avancerad cell- och molekylärbiologi, djurmodeller, och patientnära studier. Forskningen syftar till att kartlägga centrala processer vid perifer kärlsjukdom som tromboembolism vid karotisstenos och stroke, utveckling av aortaaneurysm, reparationsprocesser och inflammation i kärlvägg i samband med kirurgisk kärlrekonstruktion och kateterburen intervention samt vid uppkomst av pulmonell hypertension. Närheten mellan klinisk kärlkirurgi och avancerad molekylär forskning utgör en unik plattform inte bara för att lösa centrala kliniskt relevanta frågeställningar men även för utvecklingen av ett framtida kliniskt akademiskt ledarskap.

 

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Ulf Hedin

E-mail

ulf.hedin@ki.se

Jobbtitel

Professor, senior physician

Hus

BioClinicum J8:20

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Bioinformatics, Biomarkers, Circulation and respiration, Computer simulations, Epidemiology, Genomics, Metabolomics, Microbiology, Molecular biology, Proteomics

Sjukdomar

Ateroskleros, Hjärt-kärlsjukdomar

Etiketter/Kompetenser

Animal models, Biomarkers, Cell culture, Clinical trials, Cohort study, Flow cytometry, Gene expression, Image analysis, Immunohistochemistry, Mass spectometry, Microscopy, Omics, Proteomics